Certifikater

Kvalitetssikring

Vi vil altid gerne levere god kvalitet, og god kvalitet er for os, når der er overensstemmelse imellem det kunden ønsker og det vi leverer. Produktkvaliteten sikres ved at produktionen overvåges af DC Råstoffers eget laboratorium. Alle CE-mærkede produkter er produceret og prøvet iht. gældende europæiske standarder. DC Råstoffers produktionsstyringssystem til produktion af betontilslag er certificeret af Dancert A/S.

Certifikater, varedeklarationer, sigteanalyser m.m. kan rekvireres ved henvendelse til Annette Dueholm.